Բերեվել հիմա

Политика возврата средств

Վերադարձի Քաղաքականություն

Շնորհակալություն մեր կայք այցելելու և գնումներ կատարելու համար: Ստորև կարող եք ծանոթանալ վերադարձի և փոխանակման քաղաքականությանը:

Փոխանակում 

XADO խանութից xado.am կայքից գնված ապրանքատեսակները (բացառությամբ աէրոզոլային ապրաքների) ենթակա են փոխանակման դրանք գնելու պահից 14 օրվա ընթացքում։ Կարող է փոխանակվել միայն ընկերության մասնագետի ուսումնասիրելուց հետո։ Օնլայն գնված ապրանքատեսակները կարող են փոխանակվել միայն Չարենցի 155 հասցեում գտնվող XADO խանութում։ Փոխանման համար ՀԴՄ կտրոնի առկայությունը պարտադիր է։

    Ապրանքի վերադարձ

XADO խանութից և xado.am կայքից գնված ապրանքատեսակները (բացառությամբ աէրոզոլային ապրաքների) ենթակա են վերադարձի դրանք գնելուց 14 օրվա ընթացքում:  Վերադարձ կատարելու համար ապրանքատեսակը պետք է լինի չօգտագործվածունենա վաճառքային տեսք և լինի նախնական փաթեթավորմամբ։ Վերդարձի գլխավոր նախապայմանը ՀԴՄ կտրոնի առկայությունն է։ Եթե ապրանքատեսակը գնվել է խանութից, ապա այն պետք է վերադարձվի հենց այն խանութում, որտեղից գնվել է։ Օնլայն գնման դեպքում, վերադարձն իրականցվում է միայն ք․ Երևան, Չարենցի 155, հասցեում գտնվող XADO խանութում:

    Գումարի վերադարձ

Եթե վերադարձվող ապրանքատեսակը համապատասխանի վերոհիշյալ պայմաններին, ապա կկատարվի վերադարձ։ Գումարը կվերադարձվի այն նույն եղանակով, որով կատարվել է գնումը։ Եթե գնումն իրականացվել է վճարման քարտային եղանակով, ապա գումարը կվերադարձվի քարտին մի քանի օրվա ընթացքում՝ կախված քարտը սպասարկող բանկից։

    Պատվերի չեղարկում

Պատվերը կարող է չեղարկվել մինչև առաքումը: Եթե պատվերն արդեն ճանապարհին է, այն չի կարող չեղարկվել:

    

    Վերադարձի ոչ ենթակա ապրանքատեսակներ՝

աէրոզոլային ապրաքներ և այն տեսականին , որը հնարավոր է օգտագործել և չի երևում օգտագործված լինելը: